τζαμτζής

τζαμτζής
και τζαμιτζής, ο, Ν
ο τζαμάς.
[ΕΤΥΜΟΛ. < τζάμι + κατάλ. -τζής (πρβλ. παλια-τζής)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”